Liên hệ

Dầu gạo thuận cường

Dầu gạo lứt Thuận Cường, chuyên sản xuất, cung cấp dầu gạo thành phẩm (trích ly từ cám gạo lứt), dầu gạo thô, cám vàng trích ly; sản phẩm hữu cơ, lành tính và giàu dinh dưỡng; ứng dụng phổ biến làm dầu ăn ✓ chế biến ✓ làm đẹp ✓nguyên liệu sản xuất sản xuất thức ăn cho gia súc, thủy sản.