Dầu thô

dầu gạo thô

  • Dầu gạo thô là dầu gạo được sản xuất từ màng cám gạo lứt nhưng chưa qua trích ly, tinh chế (khác với dầu thành phẩm).
  • Dầu gạo thô cũng là nguồn tốt của xơ, protein, khoáng, vitamin, chất béo, nhưng có hàm lượng acid cao.
  • Được sử dụng để chế biến làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

Với các thông số: 

  • Axit béo tự do (Axit Oleic) <= 20% Max
  • Độ ẩm <= 1%
  • Tạp chất <= 2%
  • I-ốt 90 – 115
  • Tổng các chất xà phòng hoá >= 90%